Výsledky doplňujících voleb do AS OU za FSS OU

Protokol o doplňujících volbách za FSS OU do Akademického senátu OU

Doplňující volby proběhly dne 4. a 5. dubna 2017 v místnosti č. SA 106, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory.

Volby probíhaly podle platného Volebního a jednacího řádu AS FSS OU a platného Volebního a jednacího řádu AS OU. Volební místnost i volební lístky byly připraveny v souladu se Zákonem o vysokých školách a s příslušnými vnitřními předpisy OU.

Doplňující volby do Studentské komory AS OU za FSS:

Voleb se zúčastnili 16 studujících FSS OU.

Bylo odevzdáno:

 • celkem volebních lístků: 14
 • z toho platných volebních lístků: 14
 • neplatných volebních lístků: 0

Výsledky doplňujících voleb do Studentské komory AS OU za FSS OU:

 • Monika Bjelončíková - 14 hlasů

Členkou Studentské komory AS OU za FSS OU pro běžící funkční období se stává:

 • Monika Bjelončíková

Doplňující volby do Komory akademických pracovníků AS OU za FSS:

Voleb se zúčastnili 13 akademických pracovnic FSS OU.

Bylo odevzdáno:

 • celkem volebních lístků: 13
 • z toho platných volebních lístků: 13
 • neplatných volebních lístků: 0

Výsledky doplňujících voleb do Komory akademických pracovníků AS OU za FSS OU:

 • Kateřina Glumbíková - 7 hlasů
 • Lenka Krhutová - 6 hlasů

Členkou Komory akademických pracovníků AS OU za FSS OU pro běžící funkční období se stává:

 • Kateřina Glumbíková

Náhradnicí do Komory akademických pracovníků AS OU za FSS OU pro běžící funkční období se stává:

 • Lenka Krhutová

Volební komise při sčítání volebních lístků pracovala ve složení:

Předsedkyně:

 • Vendula Gojová

Členky a členové:

 • Lukáš Bražina
 • Klára Ganobjáková
 • Kamila Vondroušová

Zástupkyně AS OU:

 • Vendula Gojová

V Ostravě dne 5. dubna 2017