Výsledky voleb do Akademického senátu FSS OU pro funkční období 2017-2020

Protokol o volbách do Akademického senátu FSS OU pro funkční období 2017-2020

Volby do obou komor AS FSS OU probíhaly ve dnech 4. dubna 2017 a 5. dubna 2017 v zasedací místnosti č. SA 106, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory.

Volby probíhaly podle Volebního a jednacího řádu AS FSS OU, schváleného AS OU dne 22. dubna 2013. Volební místnost i volební lístky byly připraveny v souladu se Zákonem o vysokých školách a s příslušnými vnitřními předpisy OU.

Voleb se zúčastnilo:

 • akademických pracovníků: 13
 • studentů: 15

Bylo odevzdáno:

 • celkem volebních lístků do komory akademických pracovníků: 13
 • z toho platných volebních lístků pro volby do komory akademických pracovníků: 13
 • neplatných volebních lístků pro volby do komory akademických pracovníků: 0
 • celkem volebních lístků do studentské komory: 15
 • z toho platných volebních lístků pro volby do studentské komory: 15
 • neplatných volebních lístků pro volby do studentské komory: 0

Výsledky voleb do komory akademických pracovníků AS FSS OU:

 • Mgr. Šárka Dořičáková - 13 hlasů
 • Mgr. Hana Lukšová, Ph.D. - 13 hlasů
 • Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D. - 12 hlasů
 • Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. - 11 hlasů
 • Doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. - 11 hlasů
 • Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková - 9 hlasů
 • Mgr. Anna Krausová, Ph.D. - 9 hlasů

Výsledky voleb do studentské komory AS FSS OU:

 • Adam Kratochvíl - 12 hlasů
 • Mgr. Adéla Recmanová - 12 hlasů
 • Mgr. Monika Bjelončíková - 9 hlasů

Složení komory akademických pracovníků AS FSS OU pro následující funkční období:

 • Mgr. Šárka Dořičáková
 • Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
 • Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Na šestém místě se shodně umístily dvě kandidátky:

 • Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková
 • Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Volba jedné z nich proběhne na prvním zasedání AS FSS OU dne 24. dubna 2017 losem.

Náhradníkem do komory akademických pracovníků AS FSS OU pro následující funkční období se stává:

Na místě náhradníka se shodně umístily dvě kandidátky:

 • Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková
 • Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Volba jedné z nich proběhne na prvním zasedání AS FSS OU dne 24. dubna 2017 losem.

Složení studentské komory AS FSS OU pro následující funkční období:

 • Adam Kratochvíl
 • Mgr. Adéla Recmanová
 • Mgr. Monika Bjelončíková

Volební komise při sčítání volebních lístků pracovala ve složení:

Předsedkyně:

 • RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.

Členi/ky:

 • Bc. Lukáš Bražina
 • Mgr. Klára Ganobjáková

V Ostravě dne 5. dubna 2017